Evaluering af Miljøstyrelsens tilsynskampagner - 2014

30-04-2015

Miljøstyrelsen har i 2014 gennemført to tilsynskampagner. Den en kampagne er om opbevaring og håndtering af kemikalier, den anden om regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning.

Evaluering af kampagnerne kan læses her

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens evaluering af tilsynskampagnerne offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .