Tønder deponi A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-04-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Tønder Deponi A/S beliggende Nyhedevej 1, Vester Gammelby, Tønder

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16. juni 2014 hos Tønder deponi A/S beliggende Nyhedevej 1, Vester Gammelby, Tønder.

- Læs tilsynsrapporten for Tønder Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .