Århus Slagtehus A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-04-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Århus Slagtehus A/S beliggende Jægergårdsgade 152, 8000 Aarhus C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13. marts 2015 hos Århus Slagtehus A/S beliggende Jægergårdsgade 152, 8000 Aarhus C.

- Læs tilsynsrapporten for Århus Slagtehus A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .