Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S: Kølevandsudledning fra Fynsværkets Blok 7 - Forslag til kommuneplantillæg m.v.

20-04-2015

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for kølevandsudledning fra Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C, beliggende i Odense Kommune. Frist for indsigelser og bemærkninger: 15. juni 2015

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for tidsbegrænset kølevandsudledning fra Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C . Baggrunden for planforslaget er, at Fynsværket ønsker at fortsætte udledning af kølevand, når eksisterende godkendelse udløber.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Forslag til kommuneplantillæg Fynsværket
- Ikke-teknisk resume Fynsværket
- VVM-redegørelse Fynsværket
- Bilagsrapport til VVM-redegørelse Fynsværket
- Udkast til miljøgodkendelses Fynsværket

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 15. juni 2015. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .