Sindbjerg Muslingedepot og fyldplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-04-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sindbjerg Muslingedepot og fyldplads beliggende Kløvenhøj 7, 7970 Redsted

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16. december 2015 hos Sindbjerg Muslingedepot og fyldplads beliggende Kløvenhøj 7, 7970 Redsted.

- Læs tilsynsrapporten for Sindbjerg Muslingedepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .