Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-04-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg beliggende Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. december 2014 Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg beliggende Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning.

- Læs tilsynsrapporten for Østdeponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .