Affaldscenter Harpesdal: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-04-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Harpesdal beliggende Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. oktober 2014 hos Affaldscenter Harpesdal beliggende Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø.

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Harpesdal

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .