Danish Crown A/S - Horsens: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-04-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S - Horsens beliggende Østbirkvej 2, 8700 Horsens.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. februar 2015 hos Danish Crown A/S - Horsens beliggende Østbirkvej 2, 8700 Horsens.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Crown A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .