Horsens Deponeringsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-04-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Horsens Deponeringsanlæg beliggende Endelavevej 32, 8700 Horsens

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2014 hos Horsens Deponeringsanlæg beliggende Endelavevej 32, 8700 Horsens.

- Læs tilsynsrapporten for Horsens Deponeringsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .