Hamlet Protein A/S: Afgørelse om vilkårsændring

30-09-2014

Miljøstyrelsen har foretaget en ændring i miljøgodkendelsen for Hamlet Protein A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens, således at det maksimale årlige produktionsloft udgår.
Klagefrist: 28. oktober 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har foretaget en ændring i miljøgodkendelsen for Hamlet Protein A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens, således at det maksimale årlige produktionsloft udgår for at tilgodese et ønske om en rummelig miljøgodkendelse.

afgørelse Hamlet Protein A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01298 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 28. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk