Østkraft Produktion A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Østkraft Produktion A/S beliggende Skansevej 2, 3700 Rønne

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19. august 2014 hos Østkraft Produktion A/S beliggende Skansevej 2, 3700 Rønne

tilsynsrapport Østkraft Produktion A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.