Verdo, Grenaa Kraftvarmeværk: Påbud

25-09-2014

Miljøstyrelsen har meddelt Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk, Kalorievej 11, 8500 Grenaa påbud om dispensation for overholdelse af nye emissionsgrænseværdier.
Klagefrist: 23. oktober 2014 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt Verdo, Grenaa Kraftvarmeværk påbud om dispensation for overholdelse af nye emissionsgrænseværdier til luft. Dispensationen er meddelt i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Dispensationen vedrører perioden 1. januar 2016 til 31. december 2022.

påbud Verdo Grenaa Kraftvarmeværk

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på mmm.mst.dk
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01098 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk