Biogen Idec: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

25-09-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Biogen Idec. Denmark Manufacturing ApS, Hillerød kan opstille udendørs skab med to tanke til opsamling af HPLC-affald uden særskilt miljøgodkendelse. Klagefrist: 23. oktober 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Biogen Idec. Denmark Manufacturing ApS kan foretage en opstilling af et udendørs stålskab med to 200 liters tanke til HPLC-affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Biogen Idec.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. oktober 2014 inden kl. 16.00
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .