Verdo, Grenaa Kraftvarmeværk: Påbud

24-09-2014

Miljøstyrelsen har meddelt Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk, Kalorievej 11, Grenaa, påbud om ændrede emissionsgrænseværdier for spidslastkedlen samt ændret egenkontrol. Klagefrist: 22. oktober 2014 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt Verdo, Grenaa Kraftvarmeværk påbud om nye emissionsgrænseværdier for spidslastkedlen med virkning fra 1. oktober 2014. Kravene er fastsat i henhold til bekendtgørelsen om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Der er desuden foretaget en revurdering af egenkontrolvilkårene.

- påbud Verdo Grenaa Kraftvarmeværk

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01535 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk