Ardagh Glass Holmegaard A/S: Påbud

24-09-2014

Miljøstyrelsen har efter ansøgning fra Ardagh ændret listen af stoffer som der måles i spildevandet fra Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, Holmegård.
Klagefrist: 22. oktober 2014 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har ændret et vilkår om at måle for blandt andet kviksølv og PAHér i spildevandet fra fabrikken Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, Fensmark, 4684 Holmegård.

påbud Ardagh Glass Holmegaard A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt nr. MST-1272-01253 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .