Danish Crown A/S Herning: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

23-09-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, Herning kan etablere et anlæg til produktion af tøris uden særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klagefrist: 21. oktober 2014 kl. 16.00

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning kan etablere et anlæg til produktion af tøris, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Danish Crown Herning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01308 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 21. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .