Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket - Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-09-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg kan foretage ændringer i losning af kul fra skibe/ pramme og håndtering af kul, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 20. oktober 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg kan foretage ændringer i losning af kul fra skibe / pramme og håndtering af kul, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for virksomheden Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01348 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 20. oktober inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk