Påbud om fastsættelse af en gældende emissionsgræseværdi for NOx på Nordisk Aluminat A/S

16-09-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Nordisk Aluminat A/S beliggende Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg om fastsættelse af en gældende emissionsgræseværdi for NOx for virksomheden

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Nordisk Aluminat A/S beliggende Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg.

Med påbuddet bliver der fastsat en gældende emissionsgrænseværdi for NOx til erstatning for et vejledende krav.

Læs påbuddet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .