HKScan Denmark A/S, Vinderup: Miljøgodkendelse til etablering af slamtank

16-09-2014

Miljøstyrelsen har givet HKScan Denmark A/S, Tværmosevej 10, Vinderup miljøgodkendelse til udskiftning af slamtank. Klage skal være modtaget senest den 14. oktober 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet HKScan Denmark A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup miljøgodkendelse til udskiftning af slamtank med en større tank.

læs miljøgodkendelse af HKScan Denmark A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af slamtanken

afgørelse om ingen VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt  journal nr. MST-1270-01304 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. oktober inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .