H.J. Hansen A/S i Hadsund: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på hos H.J. Hansen i Hadsund

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13-08-2014 hos H.J. Hansen A/S, beliggende Hobrovej 103, 9560 Hadsund.

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .