Dalum Papir A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-09-2014

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn hos Dalum Papir A/S beliggende Dalumvej 116,Odense SV

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-08-2014 hos Dalum Papir A/S beliggende Dalumvej 116, 5250 Odense SV

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .