DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen beliggende Vejlbyvej 28 i Fredericia.

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14-08-2014 hos DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen beliggende Vejlbyvej 28 i Fredericia

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .