Reno Djurs I/S, Glatved: Offentliggørelse af tilsynsrapport

11-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Reno Djurs I/S, Glatved beliggende Nymandsvej 11, Balle

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25-08-2014 hos Reno Djurs I/S, Glatved beliggende Nymandsvej 11, Balle

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .