Kåstrup Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20-06-2014 hos Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

- tilsynsrapport Kåstrup Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk