Vorskla Steel Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Vorskla Steel Denmark A/S (Elektrostålværket), som er beliggende Havnevej 47, 3300 Frederiksværk

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 17. juli 2014 hos Vorskla Steel Denmark A/S beliggende Havnevej 33, 3300 Frederiksværk

tilsynsrapport Vorskla Steel Denmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.