Stena Recycling, Roskilde: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

03-09-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Stena Recycling, Navervej 19, Roskilde, kan etablere et reparationsværksted for egne containere i eksisterende metalsorteringhal, uden særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 1. oktober 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Stena Recyling, Navervej 19, 4000 Roskilde, kan etablere et reparationsværksted for egne containere i en del af en eksisterende metalsorteringhal, uden at der skal meddeles særskilt miljøgodkendelse til værkstedet.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Stena Recycling Roskilde

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: mst-1270-01245 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 1. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .