Sandoz A/S: Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

03-09-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Sandoz A/S kan ophøre med frivillig afværgepumpning på ejendommen Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre. Klagefrist: 1. oktober 2014 kl. 16.00.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at virksomheden Sandoz A/S kan ophøre med at foretage frivillig afværgepumpning på ejendommen Kanalholmen 8-12 i Hvidovre.

Miljøstyrelsen vurderer, at den pågældende forurening stammer fra før 2001, samt at en efterfølgende afværgepumpning har bidraget til fjernelse af langt hovedparten af forureningen, og at restforureningen ikke vurderes at være til skade for mennesker og miljø.

afgørelse for Sandoz A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af jordforureningslovens § 82-83.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1272-00965 på klagen
Klagen skal være modtaget senest den 1. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .