Kara/Noverens forbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kara/Noverens forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 24-06-2014 hos Kara/Noverens forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .