I/S Skovsted Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-09-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Skovsted Losseplads, beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12-06-2014 hos I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .