Odense Kraftvarmeværk: Offentliggørelse af tilsynsrapport

31-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Odense Kraftvarmeværk, beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26. september 2014 hos Odense Kraftvarmeværk beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C.

- tilsynsrapport Odense Kraftvarmeværk

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.