Novo Nordisk Hillerød: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

31-10-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Novo Nordisk Hillerød, Brennum Park, Hillerød om ingen miljøgodkendelsespligt for udbygning af eksisterende udendørs oplagsplads.
Klagefrist: 28. november 2014 kl. 16.00.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at Novo Nordisk Hillerød, Brennum Park, 3400 Hillerød kan udbygge den eksisterende udendørs oplagsplads ved bygning 25K til også at kunne rumme oplag af syre og base samt affald.

Etableringen kan ske uden at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- afgørelse Novo Nordisk Hillerød

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Eventuel klage sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01509 på klagen.

Klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 28. november 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 28. november 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .