Novo Nordisk Hillerød: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

31-10-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Novo Nordisk Hillerød, Brennum Park, Hillerød om ingen miljøgodkendelsespligt for etablering en bygning på site Hillerød til kontorer, laboratorier og lager til laboratorier. Klagefrist: 28. november 2014 kl. 16.00.

Ingen miljøgodkendelsesplig t

Miljøstyrelsen har vurderet, at Novo Nordisk Hillerød, Brennum Park, 3400 Hillerød kan etablere en bygning på site Hillerød til kontorer, laboratorier og lager til laboratorier. Bygningen, 24L, opføres på den vestlige del af site Hillerøds område, på matrikel nr. 1ld Favrholm, Hillerød Jorder, umiddelbart vest for bygning 24K. 24L bliver i to etager med teknikhuse på taget, er ca. 4.500 m2 stor og har tilhørende parkeringspladser.

Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- afgørelse Novo Nordisk Hillerød

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Eventuel klage sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01384 på klagen.

Klage kan  indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 28. november 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 28. november 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .