Bornholms Affaldsbehandling: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bornholms Affaldsbehandling beliggende Almegårdsvej 8, 3700 Rønne

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18-09-2014 hos Bornholms Affaldsbehandling beliggende Almegårdsvej 8, 3700 Rønne

- tilsynsrapport Bornholm Affaldsbehandling

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.