H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse

22-10-2014

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland miljøgodkendelse til gennemførelse af 2 forsøgsproduktioner.
Klagefrist: 19. november 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland miljøgodkendelse til forsøgsproduktion af projekt 701a (trin 3b, 6A og 7A) samt forsøgsproduktion af projekt 146 (trin 1A-2A).
Miljøgodkendelsen er midlertidig, og udløber den 31. oktober 2015.

-     miljøgodkendelse af forsøgsproduktioner på H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01296 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .