Haldor Topsøe A/S: Miljøgodkendelse

21-10-2014

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til etablering af en ledning til ammoniakvand. Klagefrist: 18. november 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til etablering af en ledning til ammoniakvand.

-   miljøgodkendelse Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01346 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 18. november 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .