Special Waste System A/S: Indkaldelse af idéer og forslag

17-10-2014

Miljøstyrelsen indkalder hermed idéer og forslag vedrørende ændringer af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) i Nr. Alslev, Guldborgsund Kommune.
Idéer og forslag skal være modtaget senest den 14. november 2014 inden kl. 16.00.

Indkaldelse af idéer og forslag

SWS ønsker at udvide lagerområdet for farligt affald, således at der bliver mere og bedre plads til opbevaring og omlastning. SWS modtager i dag mere affald, der bl.a. har krav til indendørs opbevaring.

SWS er godkendt til opbevaring af 600 tons affald på det eksisterende lagerområde og der er ikke behov for at øge mængden af oplaget.

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af, hvordan ændringerne af aktiviteterne på SWS måtte påvirke miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- idéoplæg

 

Offentliggørelse
Idéoplægget offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 14. november 2014. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K