Air Liquide: Midlertidig miljøgodkendelse

17-10-2014

Miljøstyrelsen har givet Air Liquide, Havnegade 151-153, 5000 Odense midlertidig miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden på fyldehal 1.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Air Liquide, Havnegade 151-153, 5000 Odense midlertidig

miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden på fyldehal 1. Drift vil således kunne finde sted i tidsrummet kl. 05.00 – 20.00 (på hverdage) i en midlertidig periode fra den 20. oktober 2014 og frem til 31. december 2014.

-         læs hele miljøgodkendelsen

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01374 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 14. november 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .