I/S Reno-Nord, Rærup Deponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Reno-Nord, Rærup Deponi beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 04-09-2014 hos I/S Reno-Nord, Rærup Deponi beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .