Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Vattenkraft A/S, Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har 2. oktober 2014 været på tilsyn på Vattenkraft A/S, Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .