Danepork A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

14-10-2014

Miljøstyrelsen har givet Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændring af driftstiden. Klagefrist: 11. november inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl  miljøgodkendelse til ændring af driftstiden.

- miljøgodkendelse Danepork A/S

Ingen VVM-pligt

Naturstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændring af driftstiden.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00861 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .