Onsevig Havbrug, AquaPri A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

13-10-2014

AquaPri A/S, Havnevej 18, 3300 Frederiksværk har søgt om miljøgodkendelse til Onsevig Havbrug – et eksisterende havbrug beliggende nord for Lolland i Smålandsfarvandet.
Høringsfrist: 3. november 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

AquaPri A/S, Havnevej 18, 3300 Frederiksværk har søgt om miljøgodkendelse til Onsevig Havbrug. Der er tale om et eksisterende havbrug med en produktion af 500 tons regnbueørreder/år. Havbruget er beliggende længere end 1 sømil fra kysten. 

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01204 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 3. november 2014 inden kl. 16.00.