Shell-Raffinaderiet Fredericia: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Shell-Raffinaderiet Fredericia, beliggende Egeskovvej 265.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 29.09.2014 hos Shell-Raffinaderiet, beliggende Egeskovvej 265.

- tilsynsrapport Shell-Raffinaderiet Fredericia

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.