Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A.: Miljøgodkendelse

10-10-2014

Miljøstyrelsen har givet Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A. Herningvej 38, Brande miljøgodkendelse til etablering af anlæg til rensning af kartoffelvaskevand.
Klagefrist: 7. november 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A. Herningvej 38, 7330 Brande miljøgodkendelse til etablering af anlæg til rensning af kartoffelvaskevand.
Rensning forgår hjælp af polymere og sedimentation. Der forventes en vandbesparelse på 90%.

-          miljøgodkendelse af Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01171 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 7. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .