Nordgroup: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

09-10-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordgroup, Lindholmvej 3, Nyborg kan oplagre én container med vandfri aluminiumklorid eller lignende stof uden særskilt miljøgodkendelse til projektet. Klagefrist: 6. november 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordgroup, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan oplagre én container med vandfri aluminiumklorid eller lignende stof på virksomhedens miljøgodkendte Containerplads Syd, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til projektet.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Nordgroup

Ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

- afgørelse om ikke VVM-pligt Nordgroup
VVM-screeningsskema Nordgroup

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. For VVM afgørelsen kan der kun klages over retlige spørgsmål.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01024 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .