H. Lundbeck A/S: Indkaldelse af idéer og forslag - VVM

08-10-2014

Miljøstyrelsen indkalder idéer og forslag i forbindelse med VVM for H. Lundbeck A/S i Odsherred. Lundbeck ønsker mulighed for skabe rum til at forøge kapaciteten og til fremtidige ændringer. Høringsfrist: 5. november 2014 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen indkalder idéer og forslag i forbindelse med, at H. Lundbeck A/S, Kalundborg ønsker at skabe rum til at forøge kapaciteten og have mulighed for at udføre følgende VVM-pligtige ændringer i en kommende 10-årig periode (frem mod 2025):

  • Etablering af en 6. produktionsenhed på fabriksanlægget.
  • Udvidelse af lagerkapacitet til flydende og faste råvarer, hjælpestoffer og mellemprodukter og API)
  • Anvendelse af kemiske stoffer i hovedgruppe 1 (luftvejledningen)
  • Ovenstående ændringer forventes at øge antallet af arbejdspladser, og derfor forventes området også udvidet med en kontorbygning.
  • Øgning af produktionsvoluminet med 50 % i forhold til nuværende.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplægget offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- Idéoplæg H. Lundbeck A/S

Sideløbende med Miljøstyrelsens VVM-proces vil Odsherred Kommune udarbejde et kommuneplantillæg, der vil muliggøre, at Lundbeck kan inddrage et areal, der ikke i dag er udlagt til erhverv, til evt. opførelse af en ny fabrik. Dette kan der ses mere om på kommunens hjemmeside.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens høring offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal sendes til Miljøstyrelsen senest onsdag den 5. november 2014 inden klokken 16.
Idéer og forslag vil indgå i overvejelserne ved udarbejdelse af VVM-redegørelsen.

Idéer og forslag skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores MST-1274-00081 på klagen.