Amagerværket HOFOR Energiproduktion A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

08-10-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S kan anvende lagerbygning på Nordkaj til supplerende oplag af kulflyveaske uden særskilt miljøgodkendelse. Klagefrist: 6. november 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S kan anvende lagerbygning på Nordkaj til supplerende oplag af kulflyveaske, uden særskilt miljøgodkendelse.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Amagerværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01336 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .