Stena Recycling A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Stena Recycling A/S, beliggende Plutovej 3, Grenaa.

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har den 12. august 2014 været på tilsyn på Stena Recycling A/S, beliggende Plutovej 3, 8500 Grenaa.

- tilsynsrapport Stena Recycling A/S

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk