Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein: Miljøgodkendelse

07-10-2014

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, Videbæk miljøgodkendelse til etablering af en ny produktion af hydrolysater (proteiner).
Klagefrist: 4. november 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk miljøgodkendelse til etablering af en ny produktion af hydrolysater (proteiner).

- miljøgodkendelse af Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01259 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 4. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .