Amagerværket, HOFOR Energiproduktion A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Amagerværket, beliggende Kraftværksvej 37, 2300 København S

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har den 18. samt 23. september 2014 været på tilsyn på Amagerværket, beliggende Kraftværksvej 37, 2300 København S

- Tilsynsrapport Amagerværket, HOFOR

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk