Novo Nordisk A/S Hillerød: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-10-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk A/S beliggende Brennum Park, 3400 Hillerød

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. september 2014 hos Novo Nordisk A/S beliggende Brennum Park, 3400 Hillerød

- tilsynsrapport Novo Nordisk A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.